Hästuppfostran och tillrättavisningar

Något jag tycker är tråkigt hos hästfolk är inställningen till tillrättavisningar och ev. bestraffningar av hästen. När man läser om människor som söker sig mot mer alternativa sätt att träna hästar återkommer en alltid till den frågan om hur en tillrättavisar hästen på ett schysst och rättvist sätt.
Den frågan är väldigt svår att besvara tycker jag, den som tvingas svara är inmålad i ett moraliskt dilemma på något vis. Den sekund du bestraffar hästen nedvärderas plötsligt den ömsesidiga kommunikation som annars premieras och hela idén om tvåvägskommunikation och om hästens åsikters värde ställs på spel.

Problemet med frågan är att den förutsätter att tillrättavisning och bestraffning måste förekomma i relationen mellan häst och människa. Eftersom att det tyvärr är den allmänna uppfattningen hos hästfolk.
Mitt svar på frågan skulle vara en motfråga; om du vill behandla hästen schysst och rättvist - varför då tillrättavisa eller bestraffa den?

Är det en reaktion från en signal från dig som hästen reagerat på, då använde du uppenbarligen fel signal. Ignorera hästens "felreaktion", prova ge signal igen och beröm då hästen uppträder som du vill.

Är det en reaktion på en signal från omvärlden som hästen reagerat på, varför behöver då du tillrättavisa? Det var ju inte något i er dialog som hästen reagerade på. Ingorera hästens "felreaktion" och börja prata om något annat så att den engagerar sig i er dialog istället.

Invändningen mot detta brukar vara att du inte bara kan ignorera att hästen sparkar dig eller springer över dig, men mitt svar är faktiskt att då står du på fel ställe vid fel tillfälle. En olycka kan givetvis hända, men att du viftar med armarna och kanske tjongar till en häst som är på väg att springa över dig så att den hejdar sig är inte en tillrättavisning utan en reflex för att inte göra illa dig. Det är inget du använder som pedagogiskt redskap för att lära hästen något.
Man bör även tänka lite före hästen och tex i situationer då hästen sannolikt kan bli rädd för något gå mellan hästen och den potentiellt "farliga saken", åtminstone i ett fall där man inte känner och har en relation till hästen. På så vis behöver du inte bestraffa eller tillrättavisa och heller inte riskera att göra illa dig. (Bestraffa aldrig en rädd häst!! Det spelar ingen roll om den är nära att springa över dig, ställ dig på rätt ställe, ta kontroll över situationen, men bestraffa för bövelen inte hästen!)


All forskning jag har läst, både på hästar, människor och andra djurslag, tyder på att bestraffning inte är något särskilt effektivt sätt att lära sig någonting på. Så varför använda det? Det skapar ju faktiskt ganska dålig stämning.

1 kommentar: